پخش یونجه مارون

پخش یونجه مارون 2

درحال حاضر در اکثر دنیا پودر یونجه را بعنوان غذای مکمل در تغذیه حیوانات وطیور به مصرف می رسانند این فرآورده علاوه بر مواد پروتئینی حاوی مقادیر قابل توجهی ویتامین های مختلف وکلسیم می باشد.
برای تهیه پودر یونجه معمولأ از گیاه تازه ومرغوب و پر برگ استفاده می کنند وپس از چیدن بلافاصه توسط دستگاه های مخصوص یا توسط آفتاب خشک کرده و به صورت پودر در می آورند.تولید داخلی یونجه در آخرین سال آماری در ایران معادل 1/592/000تن بوده است که مقدار جزئی از آن بصورت پودر تهیه شده است.ترکیب شیمیایی یونجه و ارزش غذائی آن بسته به سن گیاه ونحوه خشک کردن آن دارد وهمچنین بسته به نسبت برگ وساقه موجود در آن دارد.